1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Vítejte na stránkách Českého klubu chovatelů agapornisů

klub byl založen 26.10.2008

 

Zápis z Výroční členské schůze

 

Doporučujeme časopis Papoušci

  

Zvýhodněné ceny testů DNA pro členy CZAC

 

183. Mediální partner klubu - časopis Papoušci

Český klub chovatelů agapornisů dlouhodobě spolupracuje s redakcí časopisu Papoušci. Poslední dva roky se v každém čísle časopisu nachází článek o agapornisech, redakce pravidelně klub podporuje formou prezentace jeho činnosti, pozvánek na výstavu apod. Velmi nás těší, že časopis Papoušci se stal partnerem klubu. Těšíme se na další spolupráci.

182. Přejmenování klubu, nové Stanovy

Na základě usnesení výroční členské schůze ze dne 9. 4. 2016 a v souladu s Novým občanským zákoníkem došlo ke změně názvu klubu, kdy za jeho název byla přidána zkratka "z. s." (pozn.: zapsaný spolek). V této souvislosti dále došlo k úpravě Stanov, které nově definují několik zákonem povinných údajů. 

181. Aktualizace Seznamu členů

Rozhodnutím Výroční členské schůze byli na základě podání přihlášky a splnění všech náležitostí přijati noví členové klubu. Řady členů klubu rozšířil Ondřej Nový (AC 024), Dominik Svak (AC 044) a Iveta Hargašová (AC 045). Dále bylo rozhodnuto o ukončení členství Josefu Botkovi (AC 033) a Andreji Bartalovi (AC 040). Ze zájemců o členství byl pro  dlouhodobé neplnění podmínek pro přijetí vyloučen Ondřej Navrátil (AC 036).

180. Zápis z Výroční členské schůze

V Uherském Brodě se ve dnech 8. - 9. 4. 2016 konala v hotelu U Brány 14. členská schůze CZAC, která zároveň byla schůzí výroční. Schůze měla na programu řadu záležitostí, které ovlivní dění v klubu pro letošní rok i následující období. Členové klubu mají v členské části (po přihlášení) k dispozici Zápis ze schůze a Zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok 2015. Na základě platnosti a ověření zápisu proběhnou v následujících dnech rozsáhlé aktualizace na klubových stránkách.
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain