Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Akce - zájezdy a další výstavy

Vrcholem sezony klubu je jeho vlastní výstava. Mimo to se však naši členové účastní dalších akcí po celé republice.

Zájezdy na BVA Masters

Neoficiální mistovství světa agapornisů pořádá každoročně v Belgii místní klub chovatelů agapornisů. Vystaveno bývá přes 2 000 agapornisů a tolik jich zdaleka není ani na světových šampionátech. Náš klub pořádá pro členy pravidelně zájezdy na tuto akci a to od roku 2010. V roce 2014 byli  poprvé v historii BVA Masters vystaveni agapornisové z České republiky. Podruhé byli agapornisové z ČR vystaveni v roce 2017. V rámci zájezdu se účastníme nejen výstavy samotné, ale též setkání představitelů klubů z různých koutů světa. Doprovodný program zájezdů byl každý rok trochu odlišný - např. Brusel, Antverpy, Waterloo, apod.

Výstava se koná 8. - 9. 9. 2018, návštěva a účast na výstavě ponechána na zvážení a domluvě členů klubu. Reportáže z minulých zájezdů jsou v sekci články.

Botanická zahrada UK

Výstava exotického ptactva v BZUK Praha

Tradiční výstava se koná ve sklenících Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze. Výstava je zaměřena na propagaci chovu exotického ptactva a návštěvníkům přibližuje svět chovatelství. Každý rok je jinak tematicky zaměřena, k vidění jsou desítky druhů ptactva. Náš klub se výstavy účastní pravidelně od roku 2010, kdy v několika klecích vystavuje agapornise. Pořadatelem je Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Výstava se koná v druhé polovině srpna.

Exotika Lysá nad Labem

Mezinárodní výstava různých druhů zvířat se každoročně koná na konci října na Výstavním areálu v Lysé nad Labem. Pořadatelem je KPEP. Kromě propagačních pavilonů je součástí výstavy bodované ptactvo. Této výstavy se účastníme pravidelně od roku 2009. Naši členové vystavují agapornise v propagační i bodované části, jejich výsledky bývají výtečné. Reportáže z Exotiky jsou opět v sekci článků. Letos se výstava koná 24. - 28. 10. 2018, klub bude prezentovat rozsáhlou kolekci agapornisů, v bodované části se bude konat 3. Polabské derby agapornisů.

Exota Olomouc

Nejznámější výstava v ČR zaměřena výhradně na papoušky a okrasné ptactvo, s mezinárodním přesahem. Koná se každé dva roky, v předchozích ročnících se jich pravidelně a úspěšně účastnili i členi našeho klubu. Výstava je známá svou historií a tradicí, koná se 12. - 14. 10. 2018.

Mistrovství Polska

Partnerská organizace Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE) pořádá ve své zemi výstavu exotického ptactva. Výstava by se měla konat koncem roku, klub plánuje účast. Členové klubu budou informováni s dostatečným předstihem.