Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Plán činnosti

Program pro rok 2016 byl schválen v rámci Výroční členské schůze ze dne 8. - 9. 4. 2016 v Uherském Brodě.

Hlavní body činnosti pro rok 2017:

  • Na podzim (6. 7 - 10. 2017) uspořádat 9. Celostátní výstavu agapornisů.
  • Publikovat v odborných periodikách s důrazem na mutace
  • Prezentovat klub na výstavě v Botanické zahradě UK
  • Prezentovat klub na Exotice, uspořádat 2. Polabské derby agapornisů
  • Rozšiřovat spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP)
  • Spolupracovat s Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE)
  • Koncem roku se aktivně účastnit výstavy v Polsku
  • Rozšiřovat povědomí o klubu různými formami propagace
  • Uspořádat členskou schůzi

 

Výroční členská schůze v roce 2018 je plánována v termínu 23. - 25. 3. 2018, v rámci čehož klub oslaví 10 let od svého založení. Programově se bude jednat o ohledénutí za uplynulým obdobím a naplánování činnosti na letošní rok