Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Loga klubů14. Celostátní výstava agapornisů

KDY: 1. - 2. 10. 2022

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 27. 9. 2022 (odkaz)

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: ve čtvrtek 29. 9. 2022 od 18:00 do 21:00, v pátek 30. 9. 2022 od 7:30 do 11:00

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 13:00

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice a v posledních letech i středoevropského regionu. Jako jedna z mála výstav svou historii nepřerušila ani během covidu a tak se letos může uskutečnit v pořadí již 14. ročník. Poslední rok (2021) byl pro výstavu rekordní, kdy v bodované části bylo vystaveno 259 agapornisů a další desítky byly v prodejní části, o kterou byl tradičně výrazný zájem. K vidění tak bývá kolem 350 agapornisů různých druhů a mutací. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie. Zájem o výstavu registrujeme i od chovatelů z Německa nebo Chorvatska. K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace, pravidelně bývají vystaveny nejnovější barevné novinky, které jsou i v zahraničí vzácné. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. Zkrátka speciální výstava je jedinečným místem pro setkání chovatelů agapornisů, kteří se o tyto ptáky opravdu zajímají!

Areál Colatransportu - místo konání výstavyKaždý nějak začínal a i na výstavě se setkávají vystavovatelé různých generací. Někteří začínají, jiní se chovu věnují desítky let. Vyhraje ten nejlepší agapornis, ale zkušenosti z jejich porovnání nabere každý. Během výstavy probíhají setkání a diskuze o agapornisech, známých i nových mutacích. Výstava není jen o soutěži, ale i o setkání, výměně zkušeností, navázání spolupráce… Pár dnů z roku tak věnujeme čas tomu, co nás všechny spojuje, náš koníček, naši oblíbenci – agapornisové. Svátek je zde.

Vrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 14. Celostátní výstavy agapornisů se uskuteční 1. – 2. 10. 2022 v areálu penzionu Colatransport v Brně - Holáskách. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, restaurace a další zázemí. Vše je součástí jednoho areálu. Klademe důraz na objektivitu posouzení a jeho odbornost. Proto výstavu hodnotí posuzovatelé z České republiky, Slovenska nebo Německa. Posuzovatelé splňují vysoké standardy, pohybují se na světové scéně, navštěvují velké výstavy, někteří mají licenci BVA International. To vše ne tisíce kilometrů daleko, ale u nás, v České republice.

Příjem ptáků na výstavu je rozdělen do dvou dnů. Vystavovatel může dorazit dle toho, jak mu to časově vyhovuje – tzn. večer nebo druhý den dopoledne. Příjem probíhá ve čtvrtek 29. 9. od 18:00 do 21:00 a v pátek 30. 9. od 7:30 do 11:00. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Za určení mutace je vždy zodpovědný vystavovatel daného agapornise. Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, které provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Pro členy klubu se bude mezitím konat členská schůze klubu a též je připravena přednáška o agapornisech. Navečer pak začne zpracování výsledků a v místní restauraci neformální posezení členů klubu a vystavovatelů. V rámci posezení opět plánujeme zařadit diskuzi s posuzovateli agapornisů, kde každý z účastníků výstavy může probrat problematiku posouzení, standardů, směřování chovu apod. Součástí, jako v roce 2021, budou praktické ukázky na konkrétních agapornisech.

Následující den, tj. v sobotu 1. 10. bude výstava od 9:00 do 17:00 otevřena pro veřejnost. Od 17:00 je pro členy klubu opět připravena odborná přednáška o agapornisech. Večer od 18:30 bude pro členy klubu, vystavovatele a pozvané hosty zahájen slavnostní večer, kde v úvodu dojde k oficiálnímu vyhlášení výsledků a předání cen. Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní pohár, dílčí poháry obdrží vítězní agapornisové v rámci svého druhu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu" a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu. Volná zábava a posezení pak probíhá do pozdních nočních hodin ...

V neděli 2. 10. je výstava pro veřejnost otevřena od 9:00 do 13:00, kdy od 12:30 může začít výdej prodaných agapornisů z výstavní části. V 13:00 dojde k ukončení výstavy a k postupnému výdeji vystavených agapornisů.

Ocenění agapornisové (2021)Vítěz výstavy 2021 - agapornis fischeri

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP. Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu, věk nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek. Výstava bude členěna do těchto tříd:

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2021
  • TŘÍDA B – agapornisové 2020 a starší (tzn. 2019, 2018, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2022)
  • TŘÍDA N – nové a neuznané mutace a kombinace, nedefinovatelní agapornisové

Během výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu. Vstup do výstavních prostor i restaurace je bezbariérový. V rámci časového prostoru doporučujeme navštívit např. nedalekou jedinou papouščí zoologickou zahradu v Evropě – ZOO Bošovice (odkaz) nebo ZOO v Brně (odkaz)..

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí, zahraniční posuzovatelé… Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která se neustále posouvá dopředu.

Těšíme se na Vaši účast nebo návštěvu!

Bodovací klece na klubové výstavěCelostátní výstava agapornisů

Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 27. 9. 2022. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků ve čtvrtek a v pátek. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Pokud nemáte bodovací klece, je možné si je od pořadatele zapůjčit. Tyto klece budou připraveny na výstavě a zájem o zapůjčení je nutné vyznačit v přihlášce.

Agapornisové do prodejní části se přihlašují přes vlastní přihlášku. Chovatel v ní uvede požadované údaje (číslo kroužku, druh, mutaci nebo kombinaci a cenu). Pokud ví, může uvést i štěpitelnost a pohlaví. Pokud je pohlaví určeno pomocí DNA testu, je nutné mít certifikát k dispozici a předat jej v rámci příjmu agapornisů na výstavu. Agapornisové jsou umisťovány v bodovací kleci zásadně po jednom. Pro prodejní část lze využít i nestandardní bodovací klece. Platí pravidlo, že vystavovatel může v prodejní části nabídnout pouze tolik agapornisů, kolik jich má v části výstavní. Pokud chce chovatel nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části, tak v přihlášce do výstavní části se nachází sloupec "Cena", do kterého uvede hodnotu za kterou agapornise nabízí (odběr z Výstavní části je však možný až v neděli od 12:30). Nově je v této přihlášce i sloupec "pohlaví", kde lze uvést pohlaví nabízeného agapornise (z výstavní části).

Prodej agapornisů:

Prodejní částNa výstavě je možné zakoupit agapornise různých druhů a mutací a to pouze od chovatelů, kteří současně vystavují. Nejedná se tedy o žádnou anonymní burzu. Prodej agapornisů je rozdělen na dvě části:

Prodejní část – na výstavě se nachází vyčleněný prostor, většinou v pravém rohu haly, který je vyčleněn pro přímý prodej agapornisů. V této části jsou v jednotlivých bodovacích klecích nabízeni agapornisové k prodeji. Pohybují se zde pověření členi klubu, kteří mají prodej na starost (většinou v zelených tričkách se jmenovkou „garant prodeje“). Klece jsou označeny červeným číslem a jsou na nich uvedeny další informace – druh, mutace, číslo kroužku, cena... Agapornise z prodejní části je možné si zakoupit a současně odnést kdykoliv během výstavy.

Výstavní část – vystavovatelé nabízí k prodeji i některé agapornise z výstavní části. Ve výstavní části jsou bodovací klece označeny černým číslem, a pokud je možné některé z agapornisů zakoupit, je na jejich kleci nalepen štítek „prodejné“. Pokud návštěvníka zaujme agapornis ve výstavní části a není označen jako prodejný, je ještě možnost kontaktovat prostřednictvím garanta prodeje přímo majitele. V případě zájmu o zakoupení agapornise z výstavní části je opět potřebné kontaktovat garanty prodeje. Tyto agapornise však není možné odebrat ihned, čekají až na ukončení výstavy a jejich odběr je možný až v neděli od 12:30.

V rámci výstavy bude dále možné zakoupit základní sortiment krmení pro agapornise a to od firmy Podstufka (odkaz).

Novinky 2022:

Letošní ročník klademe důraz na větší vyplnění programu pro členy klubu. Budou připraveny dvě přednášky o agapornisech. Po loňském úspěchu opět chceme uspořádat neformální setkání vystavovatelů s posuzovateli s možností diskuze.

Klub má nyní k dispozici cca 130 výstavních bodovacích klecí. Pokud chovatel nemá klece vlastní, může si je tak zapůjčit. Tyto klece budou připraveny na výstavě. Ve třídě M (mláďata) bude letos poprvé umožněno vystavit agapornise ve dřevěné i kartonové bodovací kleci, přípustné budou oba typy. Odpadá povinnost umístění v kartonové kleci.

Při příjmu budeme letos pilotně testovat nový zkrácený průběh. Vystavovatel si může urychlit příjem tím, že obdrží pouze čísla klecí, kterými si polepí dle seznamu bodovačky. Daný počet pak už jen předá, vyrovná poplatky a může odjíždět. Odpadá tak kontrola mutací a zařazení a nemusí čekat na moment, až na něj přijde řada – odbaven bude přednostně. Tato novinka se bude týkat pouze těch, kteří v e-mailu s přihláškou jednoznačně uvedou: „CHCI ZRYCHLENÝ PŘÍJEM“. Pokud chovatel toto neuvede, příjem pro něj proběhne standardně jako v minulých letech.

Poháry pro vítězeNově pracujeme na další aktualizaci výstavního softwaru, každý vystavovatel obdrží navíc přehled o jeho agapornisech, kteří prošli přes prodejní úsek.

Klub umožňuje zapůjčení bodovacích klecí. Tyto klece jsou k dispozici pouze v omezeném počtu a to výhradně s předností pro vystavovatele ze zahraničí. V potaz je brána především vzdálenost a počet vystavených agapornisů. Stále všem doporučujeme mít vlastní bodovací klece.

Covid-19:

Letos neočekáváme výrazná opatření pro cestování či vstup. Výstava se bude řídit aktuálními nařízeními a opatřeními dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví (odkaz).

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. Více v článku: Příprava agapornisů na výstavu
  • O čem je sportovní chovatelství, jaký je jeho smysl? Přečtěte si článek k tomuto tématu - ZDE
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás
  • Nemáte představu o průběhu výstavy? Přečtěte si ohlédnutí za předešlými ročníky:

 

13. Celostátní výstavou agapornisů
12. Celostátní výstavou agapornisů
11. Celostátní výstavou agapornisů
10. Celostátní výstavou agapornisů
 9. Celostátní výstavou agapornisů
 8. Celostátní výstavou agapornisů
 7. Celostátní výstavou agapornisů
 6. Celostátní výstavou agapornisů
 5. Celostátní výstavou agapornisů
 4. Celostátní výstavou agapornisů
3. Celostátní výstavou agapornisů
2. Celostátní výstavou agapornisů
1. Celostátní výstavou agapornisů


Partneři výstavy:

Partneři 14. Celostátní výstavy agapornisů - DĚKUJEME

 

 

DĚKUJEME