Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

1. Celostátní výstava agapornisů

Dne 5. 9. 09 se uskutečnila historicky 1. Celostátní výstava agapornisů. Předcházeli tomu náročné měsíce příprav, ukázalo se, že to mělo cenu a celá akce naplnila očekávání. Domovem nám byl Chovatelský areál v Újezdě u Brna.

Samotné přípravy byly především časově náročné, jelikož do naší výstavy se nekonala podobná akce specializovaná na papoušky rodu Agapornis. Díky tomu jediné standardy byly již 20 let staré, což je v současnosti nepoužitelné. Velice vstřícné jednání a spolupráce s BVA a hlavně Dirkem van den Abeelem umožnilo převzít standard od zahraničních kolegů a přeložit jej z holandštiny a angličtiny společně s Výstavními skupinami. Byl to úkol časově náročný, vše se včas stihlo zkompletovat a byl vytvořen základ pro pořádání výstavy. Nic nebránilo tedy tomu, aby se všechny materiály ohledně zařazování do skupin, Výstavní řád, pravidla, přihlášky, včas zveřejněny a čekalo se, jak osloví chovatelskou veřejnost, zda-li je vůbec zájem o takovou akci.

Odezva veřejnosti předčila očekávání, dokonce přijeli i dva chovatelé ze sousedního Slovenska, čímž můžeme akci označit jako mezinárodní. Celkem se sešlo 102 agapornisů od 14 chovatelů, což považujeme na první ročník jako velmi pěkné číslo.

Chovatelský areál, Újezd u BrnaVystavení agapornisové růžohrdlí

 

 

 

 

 

 

 

 Nyní se dostáváme k samotné akci pěkně od rána. Výstavní výbor dorazil krátce po šesté hodině ranní. V období před příjmem připravil zázemí již den předem, aby si ulehčil práci v den konání. Na ráno se nechalo pouze zapojení technického vybavení a umístění směrových tabulí na hlavní silnici pro snadné navedení do Chovatelského areálu.

První vystavovatelé se objevili již před sedmou hodinou a příjem tak mohl začít. Příjem probíhal tak, že vystavovatel umístil své svěřence do bodovacích klecí. Po té se odebral ke stolu, kde se zkontrolovali údaje uvedené v přihlášce a následně zapsali do pc, pořadatelé přidělili každému na klec pořadové-identifikační číslo a zařadili klece dle druhů. Toto označení každého agapornise provázelo celou výstavou. Bohužel, na chvíli pc technika vypadla. Naštěstí po cca 20 minutách se podařilo vše opravit a příjem mohl pokračovat. Tato nevynucená chyba nám narušila časový plán. Nakonec, díky problémům s technikou, které jsem zmínil a také opravě údajů z přihlášek, kdy chovatelé chybně zařadili své svěřence do výstavních skupin, či jinak změnili přihlášku, se příjem protáhl o cca 90 minut. S podobnou akcí nikdo z nás neměl zkušenosti, takže se těžce tvořil časový plán.

Vlastní posuzování začalo v cca 9:30. Vrchní posuzovatelem byl Ing. Václav Blažek a společně s dvěma adepty – Ing. Petrem Vedrou a Reném Poštulkou bodovali zúčastněné opeřence. Práce jim šla „pěkně od ruky“ a tak se podařilo částečně stáhnout časové manko. Po dokončení bodování se všechna data vložila do počítače a následně nic nebránilo tomu, aby se začalo s tiskem katalogu.

Kolem jedenácté hodiny se vpustili první návštěvníci, do té doby byla akce neveřejná. Přišlo několik desítek návštěvníků, což bylo příjemné překvapení. Všichni návštěvníci měli možnost v prodejní části zakoupit agapornise přímo od vystavovatelů, samozřejmostí byl stánek s krmivem a chovatelskými potřebami. Dále nechyběla místnost s občerstvením a sociálním zařízením.

Nyní je čas představit vítěze, než tak udělám, dovolím si přiblížit vyhodnocovací systém. Obodováni byli všichni agapornisové, kteří nejevili známky nemoci či jiného nestandardního jevu. V kStáhnout výsledky 1. Celostátní výstavy agapornisůategoriích Výstavních skupin byli oceněni pouze takové, kde se sešlo více jak 5 kusů v dané skupině. Takto byla vyhlášena první tři umístění ve skupinách: 01/01, 04/01, 30/01, 32/02 (čísla označují jednotlivé kategorie, které naleznete ve Výstavních skupinách, jde o mezinárodní číslování). Dále byli oceněni první tři papoušci v každém zastoupeném druhu, zde se mohli umístit všichni obodovaní agapornisové bez ohledu na mutaci a bez množstevních omezeních, jako u Výstavních skupin. Dost organizačních podrobností a dostáváme se konečně k vítězům.

 

 Celkové umístění:

1. místo  Alojz Chmelík agapornis růžohrdlý  90 bodů (01/01) 
2. místo  Dalibor Vincze agapornis etiopský 89 bodů (77/01)
3. místo  Miloslav Blažek se synem Markem  agapornis škraboškový 89 bodů (20/03) 

 

Vyhlášení celkoví vítězové i mezi druhy získali ozdobné kokardy se stuhou. Celkový vítěz výstavy získal ručně vytvořenou skleněnou cenu, kterou na zakázku vyrobila Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová ze Světlé nad Sázavou.

Celá akce skončila slavnostním vyhlášením, předáním diplomů a ocenění. Po té, v cca 15 hodin, se zavřeli brány Chovatelského areálu pro návštěvníky a začalo organizované předávání agapornisů majitelům.

První ročník výstavy je za námi a můžeme vzhlížet k pořádání druhého ročníku v roce 2010.
Nutno zmínit, že pan Vincze i pan Chmelík jsou chovatelé ze Slovenska, tudíž motivace pro jejich české kolegy je pro příští ročník o to vyšší.

Výstavu hodnotíme velmi pozitivně. Jsme rádi, že byl zájem vystavovatelů porovnat své chovy a že se ukázalo, že kvalitní agapornisové jsou i v česko-slovenských chovech.

Těšíme se za rok nashledanou

Fotogalerie z výstavy: