Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Miloslav Blažek

8. Celostátní výstava agapornisů

aneb návštěva delegace BVA z Belgie

Poslední ročník byl z pohledu do minulých let opravdu něčím novým a nesl se ve znamení několika novinek. Tou nejzásadnější byla změna místa konání, kdy po 7 letech se výstava přesunula z nedalekého Újezdu u Brna do prostor areálu Colatransport v Brně - Holáskách. Největší výstava agapornisů v České republice se uskutečnila na přelomu září a října, v termínu 30. 9. - 1. 10. 2016.

Důvodem k přesunu bylo, že se vše dalo uspořádat takzvaně pod jednou střechou. Nová lokalita nabízela krásné prostory pro výstavu, ubytovací kapacity a restauraci přiléhající k výstavní hale, možnost kulturního vyžití, parkoviště, zázemí výstavy a v neposlední řadě lepší dopravní dostupnost – přímo na MHD Brno.

Výstavní prostory

Členská schůze klubu během výstavy

 

 

 

 

 

 

 

Již od jara jsme věděli, že letos navštíví naši výstavu návštěva z Belgie, z největšího světového klubu chovatelů agapornisů (Belgische Vereniging Agaporniden = BVA) a to Dirk Van den Abeele (bývalý prezident klubu a světoznámý odborník na genetiku a chov agapornisů, autor několika knih o agapornisech) a Dominique Veeckmans (současný prezident BVA). Z těchto důvodů byla letošní příprava výstavy podstatně náročnější než v minulých letech. Přípravy začínají většinou po každoroční Výroční členské schůzi, která se koná obvykle v březnu. Na této schůzi jsme si odsouhlasili přesun do nových prostor, předběžný postup příprav, organizační zabezpečení výstavy, výstavní skupiny, výstavní pravidla, atd. Chystání výstavy začalo letos díky svátku již ve středu, ve čtvrtek byly dokončeny úpravy haly. Pátek začal jako obvykle příjmem ptáků na výstavu. V poledne byla provedena veterinární prohlídka vystavených ptáků, následně přijel posuzovatel, pan René Poštulka, a začalo hodnocení ptáků ve výstavní části.
V poledne na letiště v Brně – Tuřanech dosedlo letadlo s delegací BVA a začala tak oficiální návštěva. Po chvíli, kdy se ubytovali, proběhl oběd, při kterém jsme probírali program jejich pobytu, večerní přednášku a další záležitosti o agapornisech. V této době probíhala i členská schůze klubu, kde se řešily věci okolo výstavy i činnosti co nás ještě čekají do konce roku. V osmnáct hodin bylo ukončeno vyhodnocování ptáků, polepeny klece výsledky a osazeny kokardy vítězům jednotlivých kategorií.

Před přednáškou Dirka Van den Abeele, plánovanou na dvacátou hodinu, byly vyhlášeny výsledky výstavy a proběhlo předání klubových cen i ceny BVA. Tato přátelská chvíle byla využita i k předání darů klubu přátelům z Belgie a zástupcům našeho mediálního partnera časopisu Papoušci. Poté začala přednáška Dirka na téma hlavní znaky mutací agapornisů a jejich určování, která skončila po zodpovězení nesčetných dotazů okolo půlnoci.

Dirk Van den Abeele a Český klub chovatelů agapornisů

Přednáška Dirka Van den Abeeleho

 

 

 

 

 

 

 

Výstava začala pro veřejnost v sobotu od devíti hodin. Dopoledne jsme strávili všichni na výstavě a zodpovídali dotazy návštěvníků, probíhaly diskuze s přáteli z Polska, z partnerského klubu KPEP a s redakcí časopisu Papoušci, kteří měli na výstavě propagační stánek. Ukončení proběhlo v patnáct hodin, následoval úklid haly a odjezd vystavovatelů domů. V sobotu odpoledne jsme začali plnit plánovaný program. Abychom nemuseli strávit odpoledne „na suchu“, vyrazili jsme na Brno. První zastávkou bylo muzeum zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, které hosty zvláště zajímalo, a které bylo z pohledu osobností zajímajících se o genetiku obzvláště zajímavé až dojemné. Vždyť některá označení (např. chromozomy X a Y) se používají dodnes. Neodpustil jsem si poznámku, že na tomto dvorku, kde Mendel začal s křížením hrášku, vlastně začaly mutace agapornisů… :)

Prohlídka města pokračovala výstupem na hrad Špilberk, sestupem do katedrály Petra a Pavla, návštěvou Staré radnice a středu města – náměstí Svobody. Po této náročné túře jsme navštívili domácí pivovar, kde když před Dominiquem přistálo pivo, prohlásil: „litr?“… V Česku je pivo automaticky půllitr (na rozdíl od Belgie, kde pivo je 0,3 l) tady bylo 0,65 l a to ještě nevěděl, že když jim uletí letadlo v Mnichově, že ten litr na Octoberfestu opravdu bude… Sobotu jsme ukončili na bowlingu v místě ubytování a veselou zábavou s prvohráčem Dirkem… Musíme uznat, že ač to hrál poprvé, tak se neztratil… :)
V neděli před odletem jsme splnili jejich přání a navštívili náš chov agapornisů. Před jejich odletem jsme měli ještě čas a tak jsme se vydali na Slavkovské bojiště z doby Napoleonských válek. Dominique má kancelář ve Waterloo, tak to byla taková symbolika. I my jsme totiž při našich návštěvách BVA Masters v Aalstu navštívili Waterloo. Takže dvě místa jako v životě nás všech, největší vítězství a největší porážka.

Oba pánové jsou veselí lidé, přitom odborníci na slovo vzatí, kteří nepokazí žádnou zábavu, hodně jsme se zasmáli a jejich milá návštěva v nás zanechá trvalou nesmazatelnou vzpomínku a tímto jim děkujeme.

Miloslav Blažek

 

Agapornis škraboškový (D modrý) - 3. místo výstavy

Agapornis růžohrdlý (aqua) - Vítěz výstavy 2016

 

 

 

 

 

Hodnocení výstavy

Ročník 2016 se do historie klubu zaznamenal mezi další milníky. Nové prostory a tím i celá organizace výstavy byly pro klub výzvou. Absolutní čísla dávají tušit, že jsme se přiblížili historicky největšímu počtu vystavených agapornisů z roku 2015. Při 8. Celostátní výstavě agapornisů bylo ve třech třídách vystaveno na 200 agapornisů v 6 druzích od 28 chovatelů. Ve třídě M (mláďata 2016) získal 1. a 3. místo Marek Blažek, 2. místo obsadil Petrik Mengler (vše agapornisové růžohrdlí). Ve třídě B (2014 a starší) získal 1. a 2. místo Patrik Mengler, 3. místo obsadil Josef Čejka (opět vše agapornisové růžohrdlí). Třída A (ročník 2015) je vrcholem výstavy a právě z této třídy posuzovatel určí celkové vítěze výstavy. Na 3. místě se umístil agapornis škraboškový (D modrý), druhý byl agapornis růžohrdlý (aqua) a 1. místo výstavy obsadil též agapornis růžohrdlý (aqua). Uvedené agapornise vystavil Miloslav Blažek, který se zároveň stal Mistrem klubu za rok 2016. Mistrem mládežníkem klubu (do 18 let) se stal Patrik Bachorec za agapornise růžohlavé. Nutno doplnit, že cenu BVA International získala Ludmila Bachorcová, za agapornise růžohrdlého v mutaci opalin-ino zelený.

Celkové umístění:

1. místo  Miloslav Blažek agapornis růžohrdlý 92 bodů (04/01 - aqua) 
2. místo  Miloslav Blažek agapornis růžohrdlý 91 bodů (04/01 - aqua)
3. místo  Miloslav Blažek agapornis škraboškový 90 bodů (19/01 - D modrý) 

 

V průběhu soboty výstavu navštívilo přibližně 170 návštěvníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Belgie. Jménem CZAC děkuji všem vystavovatelům, partnerům klubu i výstavy za dlouhodobou podporu, která vyústila v pořádání největší výstavy agapornisů u nás. Dále děkuji redakci časopisu Papoušci, jejíž zástupci se výstavy aktivně účastnily a celá redakce výstavu a činnost klubu výrazně podporuje po celý rok. Tak za rok na viděnou ...

Petr Vopálka

článek vyšel v časopise Papoušci (č.1/2017)

 

Statistické údaje:

Počet agapornisů 198
Počet druhů 6
Počet vystavovatelů 28

Fotogalerie z výstavy: