Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Petr Vopálka

7. Celostátní výstava agapornisů

Vrchol sezony Českého klubu chovatelů agapornisů se uskutečnil 2. – 3. 10. 2015 v Chovatelském areálu, Újezd u Brna. V té době se konal v pořadí sedmý ročník Celostátní výstavy agapornisů. Jaký byl? Lámal rekordy.  Pojďme se na něj podívat pěkně od začátku …

Přípravy na každou klubovou výstavu začínají dlouho předtím, než se výstava koná. Ne jinak tomu bylo i letos. V roce 2014 byl poprvé v ostrém režimu vyzkoušen program pro tvorbu katalogu. Poznatky, které jsme při předešlé výstavě získali, byly využity pro několik drobných aktualizací, aby se odbavení celé výstavy opět posunulo o krok dopředu. Propagační materiály, přihlášky a další materiály byly zveřejněny, výstava se blížila a všichni očekávali, jaká letos bude. Přiblížíme se v číslech nejúspěšnějšímu ročníku (2013)? Objeví se na výstavě mutace, které zde ještě prezentovány nebyly? Budou mít chovatelé zájem vystavit své agapornise? Otázek mnoho, odpovědí na ně se nám dostalo zanedlouho …

 Předvýstavní přípravy ...Posuzování agapornisů nezávislým posuzovatelem

 

 

 

 

 

 

Příjem přihlášek byl ukončen poslední zářijový den. Nutno dodat, že poslední přihláška přišla v poslední hodině před ukončením příjmu přihlášek. Celkově rozložení v čase bylo nerovnoměrné – dva týdny před výstavou chodily přihlášky sporadicky, počet agapornisů se navyšoval vždy po několika ptácích. Zato poslední dva dny vše nabralo na obrátkách, přihlášky přicházeli ve velkém, počty agapornisů se zvyšovali po desítkách. Příjem byl ukončen, samotná výstava nás teprve čekala.

V pátek (2. 10.) ráno v 8 hodin začal na výstavě příjem agapornis. Díky programu i časové rezervě vše probíhalo plynule, jen v době současného příjezdu několika vystavovatelů a nárazového většího počtu úprav v přihláškách, nastávaly delší časové prodlevy. Nakonec se vše stihlo, příjem do výstavní části byl kolem oběda ukončen a výstava se připravovala pro posuzování. V té době již byl posuzovatel René Poštulka přítomen. Než se vše připravilo, odbavila se prodejní část a v momentě samotného posouzení začala ve vedlejším prostoru 13. členská schůze klubu. Posuzovatel tak nebyl nikým rušen při své práci. Posuzování probíhalo celé odpoledne a první výsledky začaly být známy vpodvečer, kdy začalo zpracovávání dat. Večer se uskutečnilo tradiční setkání vystavovatelů, členů klubu a pozvaných hostů v místní restauraci. Po roce se tak sešli všichni, aby si vyměnili své zkušenosti, poznatky, agapornise …

Pohled na bodovací klece (7. Celostátní výstava agapornisů)

Večerní posezení členů klubu a vystavovatelů při klubové výstavě

 

 

 

 

 

 

 

 Druhý den, v sobotu 3. 10., se výstava od 9 do 15 hodin otevřela pro veřejnost, kdy v průběhu dne přišlo kolem 150 návštěvníků. A jaká výstava byla? K vidění bylo dohromady 300 agapornisů, ve třídě A bylo vystaveno 109 agapornisů, ve třídě B se prezentovalo  13 agapornisů, ve třídě M se nacházelo 83 agapornisů a ve třídě N bylo dalších 8 agapornisů. Další agapornisové se nacházeli v prodejní (73) a propagační části, kde byli prezentováni přírodně zbarvení agapornisové fischeri a růžohrdlí. Z méně častých mutací byli vystaveni modrá recesivní straka a dec zelený agappornisové fischeri, DF Misty zelený, dilute zelený, dec zelený, dec modrý a Slaty modrý agapornisové hnědohlaví nebo SF Edged zelený agapornis růžohlavý. Agapornise prezentovalo 30 chovatelů, ze 3 zemí (ČR, SR, PL), z toho bylo 21 členů klubu. 

Celkové umístění:

1. místo  Miloslav Blažek agapornis růžohrdlý 92 bodů (10/07 - opalin-ino zelený) 
2. místo  Jaroslav Vávra agapornis fischeri 91 bodů (37/01 - zelený)
3. místo  Miloslav Blažek agapornis škraboškový 91 bodů (17/01 - zelený) 

 

 Vystavení agapornisové na 7. Celostátní výstavě agapornisů

Podpis smlouvy o spolupráci mezi CZAC a PZHKiPE

 

 

 

 

 

 

 Výstavu navštívila delegace z polské chovatelské organizace Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE), jejichž chovatelé na výstavě vystavili přes 20 agapornisů. Delegaci vedla paní Justyna Krawczyk, vedoucí pro přeshraniční spolupráci uvedené organizace, která je s klubem v kontaktu již několik měsíců.  Po vzájemném seznámení a oboustranném předání darů byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi CZAC a PZHKiPE. Věříme, že spolupráce mezi kluby byla úspěšně odstartována a těšíme se na společné budoucí akce.

Je to rok, co v jednom časopise vyšel pod dojmem vlastního zklamání pořadatele jiné výstavy kritický článek k činnosti klubů, kteří se jako celek neúčastnili dané výstavy. K uvedenému tématu klub vydával stanovisko. Kritika narážela na náš klub, obav z mezinárodního srovnání, prostředí výstav, atd. Shodou okolností se stal následující ročník naší výstavy rekordním z pohledu počtu vystavených ptáků, účasti chovatelů i v počtu zastoupení zemí. Jsme rádi, že chovatelé dokázali ocenit činnost klubu a směr, kterým jde. Škoda jen, že nikdo z tehdejších řečníků na výstavu nedorazil…

Společné foto vystavovatelů a členů klubu (2015)

Agapornis růžohrdlý opalin-ino zelený, Vítěz výstavy, Mistr klubu 2015

 

 

 

 

 

 

Statistické údaje:

Počet agapornisů 213
Počet druhů 6
Počet vystavovatelů 30

 

Výstava je za námi, počty vystavovatelů a vystavených agapornisů předčily očekávání. Sedmý ročník nasadil laťku hodně vysoko a nebude snadné ji v dalších letech překonat. Přesto věříme, že jediná specializovaná výstava agapornisů u nás bude mít ambice se posouvat nejen kvantitativně, ale i kvalitativně neustále dopředu. Letošní ročník se zařadí na pomyslné první místo v historii klubových výstav a to zásluhou kolektivu chovatelů, kteří se na výstavě podíleli.

Český klub chovatelů agapornisů děkuje: KPEPu za každoroční podporu výstavy a činnosti klubu, PZHKiPE za navázání kontaktů a historicky první účast chovatelů z Polska na naší výstavě, rodině Vránovým za výrazné přispění nejen se zajištěním bodovacích klecích, všem kteří pomohli výstavu připravit a svou činností přispěli ke zdárnému průběhu výstavy, a největší poděkování patří vystavovatelům, kteří se nebáli vystavit agapornise ze svých chovů a nejsou tak součástí anonymní většiny. Poděkování patří též návštěvníkům, kteří si udělali čas jen pro agapornise. Doufáme, že se jim výstava líbila a každý si na ní našel to, co bylo středem jeho zájmu.

Děkujeme a těšíme se nashledanou v roce 2016 – při příležitosti 8. Celostátní výstavy agapornisů

 

Autor fotek: Petr Vopálka

Fotogalerie z výstavy:

  

Reportáž ze 7. Celostátní výstavy agapornisů vyšla i v Polsku: http://pzhkipe.org/komisja-transgraniczna/295-agapornis-2015-relacja