Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal CZAC

Stanovisko výboru CZAC k článku v Nové Exotě

Vážení chovatelé a milovníci agapornisů. Dovolujeme si Vás informovat o stanovisku výboru Českého klubu chovatelů agapornisů, které reaguje na článek „Výstavní výbor Exoty Olomouc 2014“ (č.11/2014 časopisu Nová Exota), jež je zaměřen na hodnocení proběhlé Exoty Olomouc. Pokus o objektivní nalezení příčin výrazného úbytku ptáků v bodované části Exoty Olomouc se zvrhl v kritiku klubů, klubových výstav a jejich činnosti. V těchto souvislostech byl v textu na několika místech zmíněn i náš klub.

Důrazně se ohrazujeme proti invektivním narážkám, které jsou ve zmíněném článku uvedeny. Invektivy o „deskovém baráku“ nebo „20 bloudících lidí mezi klíckami“, jejichž záměrem je zesměšnit klubovou výstavu, považujeme za dětinské, neuvážené výroky, a hledání záminek pro propadák počtu ptáků v bodované části Exoty Olomouc. Naopak jsme hrdí na to, že naši členové jsou aktivní a schopni si výstavu zorganizovat. Tato práce je baví a každoročně se těší na prožití dvou dnů výstavy, kde agapornisové jsou středem pozornosti. Oproti článku, ve kterém se tvrdí, jak ocenění z Exoty Olomouc znamená více, než z nějaké „regionální výstavy“, nebo že na klubové výstavě „není taková konkurence“, které se bojíme, máme jiný názor. Při posledním ročníku bylo v Újezdě u Brna vystaveno v bodované části 135 agapornisů (což je necelých 19 % z počtu vystavených bodovaných ptáků na Exotě). Na Exotě Olomouc pak 30 agapornisů, z čehož 14 bylo od členů klubu. Konkurenčním měřítkem tedy bylo 16 agapornisů. Obrázek o tom, zda je větší úspěch umístit se na prvním místě mezi 135 nebo 30 agapornisy, nechť si každý udělá sám. Není otázkou pro nás, proč pořadatel výstavy nedokáže zaujmout stovky dalších chovatelů. Úlohou klubu není tuto činnost suplovat.

Možná má kdejaká regionální výstava větší počet vystavených bodovaných agapornisů, než Exota, byť s přívlastkem „mezinárodní“ (díky účasti chovatelů ze Slovenska a Polska). V této terminologii je tedy i naše klubová výstava „mezinárodní“ (děkujeme chovatelům ze Slovenska). Vypovídající mezinárodní srovnání lze hledat jen na těch největších výstavách, např. BVA Masters, kde mezi 2 600 agapornisy byly letos pilotně vystaveni i agapornisové z ČR. Nutno dodat, že se neztratili.

Cílem klubu není mít „200 – 300 členů“ (jak nám je „doporučováno“ v článku). Máme zájem o členy, kteří jsou aktivní, účastní se klubových akcí, jsou v kontaktu. Neaktivní členi, tzv. „mrtvé duše“ (aktivita končí s posláním přihlášky ...) z klubu odchází. Na základě tohoto se nedostaneme na počty několika stovek členů. Ze zkušeností dalších klubů víme, že z počtu několika stovek členů jich bývá aktivními pouze několik desítek. Náš klub nejde cestou umělého navyšování členské základny, aby „lépe vypadal“.

Je nutné si uvědomit, že kluby nejsou povinny vystavovat na výstavách, jak si jejich pořadatel umane. Je na zvážení každého klubu, tedy i našeho, které výstavy se účastní jako celek, kterou doporučí svým členům a které se účastní členi ze své vlastní vůle. Žijeme ve svobodné zemi a každý klub má právo se prezentovat dle svého uvážení.

Není naším cílem „radit“, jakým směrem by se měla ubírat jakákoliv výstava. Je však k zamyšlení, zda zvolená rétorika je tím správným motivačním prvkem, např. pro účast klubů na Exotě Olomouc. Zvláště, když se podobné invektivy dlouhodobě objevují vždy před/po konání výstavy. Možná právě odraz této dlouhodobé rétoriky je jedním z důvodů nízkého počtu vystavených bodovaných ptáků na Exotě Olomouc.

Na viděnou na klubové výstavě (2. – 3. 10. 2015)

 

Výbor klubu