Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Miloslav Blažek

Český klub chovatelů agapornisů a jeho účast na EXOTĚ 2018

Český klub chovatelů agapornisů a B. Ziegenfuss s R. Poštulkou na Exotě Olomouc 2018Po letech v ústraní od účasti klubu jako takového (ne účasti jednotlivých členů, kteří si o účasti rozhodli sami) na této tradiční výstavě exotického ptactva z důvodu neopodstatněného dřívějšího napadání klubu organizátory této výstavy, jsme se po zakopání „válečné sekery“ rozhodli na naší Výroční členské schůzi, že se akce opět zúčastníme jako Český klub chovatelů agapornisů. Jako klub, který si za 10 let existence vydobyl nejen na domácím, ale zvláště v evropském měřítku již nesmazatelný ohlas. Naše pravidelné návštěvy nejlepších chovatelů agapornisů a odborníků na jejich chov, v Evropě nebo jejich v České republice, nechť jsou toho důkazem.

Již na Exotice 2017 jsme se domluvili s ředitelem výstavy panem Sojkou na určitém rázu, jak by měla naše účast na EXOTĚ 2018 vypadat, co pro to uděláme my a co bychom si představovali od pořadatelů.

Náš klub byl založen a na začátku svého působení si vytyčil mimo jiné dva základní cíle a tím byly, stále jsou a budou, i když někomu to není vhod a nechce pracovat na nových trendech:

  • osvěta na poli správného chovu kvalitních agapornisů
  • osvěta na poli správného chovu a pojmenování barevných mutací

Ke splnění těchto cílů je však potřeba mimo psaní článků a jiné osvěty i bodovaných výstav, čili porovnáním chovaných ptáků a tím vlastně ukázka úrovně chovů v dané zemi.

Již od jara jsme proto vznášeli dotazy, jak bude daná bodovaná výstava v rámci EXOTY 2018 vypadat a jaká bude naše role zde. Po vzájemné dohodě byl osloven nezávislý posuzovatel s licencí C. O. M. a BVA, že nám naši expozici posoudí a EXOTA ponese náklady s tím spojené. Navrhli jsme také, že celkovou expozici zajistíme sami dobrovolně jako klub, za naše náklady, jako to děláme i na jiných srovnatelných výstavách jako je například EXOTIKA v Lysé nad Labem.

Potud bylo vše v pořádku, začaly přípravy výstavy a ejhle, vše bylo jinak…

V rámci posuzování a přítomnosti špičkového odborníka nejen na agapornise jsme samozřejmě nabídli pořadateli možnost školení pro české posuzovatele, aby se nevalná úroveň (až na pár výjimek) našich posuzovatelů pozvedla, alespoň na nějakou trochu odbornou úroveň a byla založena tradice, třeba školení těchto odborných posuzovatelů…

Klubová expozice bodovaných agapornisů

Oceněný agapornis škraboškový

 

 

 

 

 

 

 

Ze strany předsedy posuzovatelského sboru jsme se setkali nejen s nezájmem o tuto možnost, ale přišlo mi to jako záměrná sabotáž nových věcí. Z tohoto jednání jsem byl nemile překvapen, jak zkostnatělý je, teď nevím, jak se to nazývá, myslím, že si říkají sbor posuzovatelů. Jak bídnou má v některých oborech úroveň a přitom arogantně lpí na něčem, co už je ve světě dávno překonáno a myslí si, jací že to nejsou odborníci. Nevím, kdo to může u nás změnit. Pořád žehráme, že se chovatelé nechtějí účastnit bodovaných výstav, ale asi toto bude jeden z hlavních důvodů, tedy kvalita posuzovatelů, čili jejich odborná neúroveň. Co vím, tak jen rozdělení na různé druhové specializace je problémem i když v dnešní době nepřeberného množství mutací, je to již nezbytná nutnost.

Ve čtvrtek ráno začalo posuzování, sešlo se necelých 200 agapornisů. Celý rok jsem domlouval chovatele, ať vystaví na EXOTĚ svoje nejlepší odchovy, že jim je posoudí odborník ze zahraničí. Jaké bylo naše překvapení, že bez jakékoliv předchozí domluvy (kontakt na mě předseda posuzovatelů měl) rozhodli o nás bez nás, že část expozice posoudí jiný posuzovatel… Zpětně (dva týdny po Exotě) byl na světě „důvod“ – dle nějakých předpisů má být na posuzovatele cca 100 ptáků. Je zajímavé, že pozvaný německý posuzovatel dopředu věděl do čeho jde a limit dával 200 agapornisů. Věděl, že pro zdejší chovatele to je příležitost nechat si ohodnotit agapornise dle mezinárodních standardů, proto vyšel vstříc, proto chtěl také začít posuzovat ráno dříve, než ostatní. Je zajímavé, že bylo lpěno na jakémsi limitu „100 ptáků“ (dle C.O.M.), ale Výstavní skupiny byly kompletně převzaty od našeho klubu. Výstavní skupiny jsou z BVA a jaksi se skupinami dle C.O.M. nejsou v souladu (toto však evidentně předsedovi sboru posuzovatelů nevadilo, ostatně kdoví jestli vůbec tuší o co jde). Nehledě na to, že když se zjistila rovnost bodů, tak se od stolu, bez konzultace s posuzovateli, vybralo pořadí …

Víte, jak jsem se cítil před slušným člověkem ze zahraničí, který je navíc velmi komunikativní a je ochoten se s vámi podělit o každou věc, kterou zná? A co si myslíte, že mi řekli ti, co jsem je přemlouval, aby vystavovali…

Vystavovatelé z našeho klubu přijeli až ze Slovenska

Bodovaná expozice agapornisů

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr otázka: Proč jsme tedy zahraničního posuzovatele zvali a proč ho EXOTA platila, když vše bylo jinak, než zněla domluva? Mne jako garanta tato akce stála také nemalé množství peněz a proto je zde otázka proč?

Dle katalogu výstavy bylo celkem vystaveno přibližně 199 agapornisů. Z tohoto počtu bylo asi 141 agapornisů od členů klubu, což jsou necelé tři čtvrtiny agapornisů z celé bodované sekce tohoto rodu. Výrazně jsme se tak podíleli na této bodované výstavě agapornisů a například agapornisové hnědohlaví a růžohlaví byli vystaveni pouze od členů klubu. Z 57 agapornisů fischeri bylo pouze pět agapornisů od vystavovatelů mimo klub. Myslím, že uvedená čísla mluví za vše!

Výstava EXOTA byla však opět krásnou přehlídkou chovů exotického ptactva a děkujeme pořadatelům, že jsme mohli být její součástí. Doufáme, že jsme přes všechny výše popsané peripetie nezklamali očekávání.

Závěrem se omlouvám za kritická slova k posuzovatelům, která nemají být kritikou, ale zoufalým voláním a doufáním v lepší zítřky. Jestli je vůle a chce se pokračovat v domácí tradici bodovaných výstav, musí si vzít nejen moje kritická slova k srdci a začít pracovat jinak…

Miloslav Blažek

Fotogalerie z výstavy: