Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Petr Vopálka

Agapornis seminář

K zakládajícím členům klubu patří Karel Novák. Jednou z jeho mnoha činností je vedení klubové kroniky, na kterou jsme pyšní. Můžeme psát záznamy na webu, různé články, ale komentáře, popisy, zážitky a artefakty obsahuje klubová kronika, která tak i po letech dokáže připomenout různé události. Před několika roky Karel říkal: „Víš co, vedení kroniky je nyní takové stejné. Každý rok jsou stejné výstavy, schůze v obdobných termínech, články … Když to tak čtu, osnova je obdobná“.

Zahájení seminářePřednáška k mutacím

 

 

 

 

 

 

 

Máme rok 2023, klub si připomíná 15 let od svého založení, kronika začíná svůj druhý díl a první záznamy nebudou stejné. Ano, opět jsou na programu schůze, setkání, výstavy … Ale jednou z prvních událostí roku 2023 byl historicky první Agapornis seminář! Poptávku po něm jsme intenzivně slýchali od členů klubu poslední dva roky. Provedli jsme několik dotazníkových šetření, abychom zjistili preference témat, termínů apod. Klub opět vstupoval do pro něj neznámých vod. V minulosti organizoval dílčí přednášky, ale ne celodenní tematický program.

Na počátku byla shoda na rozsahu, tzn. rozložení do dvou dnů tak, aby celodenní přednáškový blok pokračoval neformální diskuzí do druhého dne a seminář byl místem pro setkání členů. Prvním termínem byl poslední lednový víkend, nicméně v tu dobu byla účast většiny členů nejistá. Nakonec jsme se rozhodli spojit Agapornis seminář s Výroční členskou schůzí klubu tak, že první den v podvečer byla schůze, v sobotu celodenní seminář a v neděli dopoledne rozjezd. Zájem byl o širokou škálu témat, což nás překvapilo. Nakonec jsme se rozhodli první Agapornis seminář zaměřit zejména na mutace a jejich kombinace. Hlavní osnova však byla prokládána i dalšími tématy.
V sobotu 25. 3. 2023 jsme tak od 9:00 začínali. Po snídani, dobře naladěni, a začali jsme zostra.

Prezentace k jednotlivým mutacímPřednáška k výběru agapornisů

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 25. 3. 2023 jsme tak od 9:00 začínali. Po snídani, dobře naladěni, a začali jsme zostra. Úvodní přednáška obecně informovala o jednotlivých druzích agapornisů a stavech jejich populací v přírodě, na což navázaly základy Mezinárodního názvosloví mutací agapornisů. To byl start do dopoledního bloku. Navázala přednáška se základními informacemi k jednotlivým mutacím, dědičnostem a základech pro vhodné skládání párů. Následovalo podrobné rozebrání jednotlivých mutací, ukázky jejich kombinací a sdělení informací ohledně tipů do chovu. Čemu se vyvarovat, co preferovat. Probrali se jak známé mutace, tak méně rozšířené i super vzácné, včetně světových novinek. To už jsme měli po obědové pauze a další dvě přednášky se věnovali výstavám. Příprava agapornisů na výstavu, druhy výstav, rady k výběru agapornisů. Tematicky navázala přednáška k posuzování agapornisů se zaměřením na konkrétní znaky u jednotlivých druhů. Poslední blok začal přednáškou o Světovém šampionátu v Itálii a prezentací agapornisů na Bali (se zaměřením na novinky). Následně jsme se vrátily k detailnímu rozebrání „tyrkysové“ mutace u druhů s bílým okružím oka se zaměřením na typy modrá1 a modrá2. Přednáškový cyklus zakončila prezentace o reálných zkušenostech s chovem agapornisů oranžovohlavých.

Přednáška k posuzování agapornisůPřednáška o agapornisech oranžovohlavých

Jednotlivé přednášky byly časově omezeny a vždy byl vyhrazen čas na diskuzi k daným tématům. Seminář byl pořádán výhradně pro členy klubu, jakožto další výhoda členství v klubu. Účast byla vysoká, prostor byl zaplněn a sešla se nás většina (cca 35-40 členů).

Jsme rádi za kladné ohlasy a zájem o pokračování semináře v roce 2024. Na první ročník dobré, ale současně jsme nasbírali náměty k vylepšením. Vstupovali jsme pro nás do neznámých vod a nakonec vše dobře dopadlo. Velké poděkování patří všem přednášejícím a těm, co se podíleli na přípravách prezentací. Přednášky byly detailně zpracované s mnoha příklady, fotkami, konkrétními zkušenostmi a ukázkami. Je vidět, že v řadě oblastí se zájmový chov agapornisů blíží již odbornostem, kdy je nutné studovat mnoho informačních (často i vědeckých) zdrojů. A naše klubová kronika si připisuje další nový záznam, jež v její historii dosud chyběl…

Petr Vopálka

 

Fotogalerie ze schůze a semináře: