Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Miloslav Blažek

Zájezd na BVA Masters 2012

aneb s Napoleonem od Slavkova až po Waterloo

V září 2012 jsme jako klub pořádali již třetí zájezd na největší výstavu agapornisů na světě, která se koná tradičně druhý víkend v září v belgickém Aalstu.

Jako každý rok měl zájezd doprovodný program, jelikož vyrážíme již ve čtvrtek večer a jedeme přes noc, tak v pátek ráno jsme na místě. Letos jsme naplánovali návštěvu známého bojiště z dob napoleonských válek a to Waterloo. Cíl návštěvy nebyl vybrán náhodou, protože tradiční místo našich celostátních výstav agapornisů se nachází nedaleko Slavkova u Brna (Austerlitz), kde také proběhla jedna z bitev této doby v roce 1805, v dobách největší slávy Napoleona. Místa v sobě skrývají neoddělitelnou symboliku a to že v bitvě u Slavkova získal Napoleon největší vítězství, u Wateloo naopak utrpěl největší porážku a tím skončila jeho kariéra.

V ranních hodinách proběhla tedy prohlídka památníku bitvy, včetně uměle vytvořené mohyly. U pokladny jsme pohovořili s paní pokladní a pochlubili jsme se, odkud přijíždíme a za odměnou nám byl pěkný pohovor o dobách minulých i o současnosti. Paní byla velice příjemná, o problematice té doby hodně věděla a pochlubila se, že i ona navštívila Slavkov, Brno a Prahu.

Mohyla u WaterlooAtomium v Bruselu

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka skončila před polednem, a protože jsme měli ještě hodně času, padl návrh na návštěvu Atomia v Bruselu, které jsme nestihli navštívit v prvním roce návštěvy Bruselu. Po přesunu do Bruselu jsme zaparkovali na okraji bruselského výstaviště, na kterém se světoznámá stavba Atomia z doby světové výstavy z padesátých let minulého století nachází. Procházeli jsme krásným zeleným parkem, nad kterým se vypíná tato zajímavá stavba. Zakoupili jsme si lístky a čekali, až nás výtah vyveze do nejvyšší kopule stavby, ze které je nádherný výhled na celý Brusel. Zpáteční cestu jsme zvolili pěší a prošli několik dalších kopulí, ve kterých byly umístěny výstavky z dění v Bruselu i celé Belgie a Evropské unie.

V pozdních odpoledních hodinách jsme dorazili do hotelu v Aalstu, ubytovali se a připravili jsme se na tradiční VIP večer, na který jsme byli jako každý rok pozváni. Do místa konání tradičního večera , který byl letos obzvláště slavnostní, protože klub BVA slavil 20.výročí založení, jsme dorazili po osmé hodině večerní. Po slavnostním uvítání hostů a přípitku na počest výročí klubu, byly vyhlášeny jako každý rok výsledky a výherci výstavy. Po tomto slavnostním aktu následovala volná zábava, a jako každý rok, příležitost k navázání kontaktů s chovateli z různých koutů Evropy. Pozdravili jsme tradiční již známé tváře a šli si zběžně prohlédnout výstavu, která je ještě asi dvě hodiny otevřena ještě tentýž večer.

Vystavený agapornis oranžovohlavý (Agapornis pullarius)Setkání členů klubu s Dirkem Van den Abeele 

 

 

 

 

 

 

Na slavnostní večer jsme dorazili v nově pořízených tričkách s logy klubu, a tak jsme budili celkem velkou pozornost, ale na druhé straně, jsme se díky tomu seznámili hlavně nově s chovateli z Německa, kteří ať je to k nevíře, vzhledem k velikosti země, nemají jeden celorepublikový zastřešující klub, jako je to běžné např. v Belgii, Itálii, Holandsku, Francii, Dánsku, Španělsku, Portugalsku nebo Anglii. Na hotel jsme se vrátili po půlnoci a ještě s nejen s nimi, ale i s ostatními ubytovanými chovateli na našem hotelu jsme diskutovali v klubu hotelu až skoro do tří ráno.

V sobotu po snídani jsme vyrazili opět na výstavu.Největším trhákem letošní výstavy byly bezesporu pullarie, které jsem přímo vystavené na výstavě ještě nikdy neviděl. Ptáci, očividně výborně natrénovaní, aby zvládli stres výstavy, byli krásným zpestřením výstavy. V letošním roce sice rekord v početu vystavených agapornisů nepadl, přesto bylo vystaveno přes 2000 agopornisů a to 8 druhů od 127 vystavovatelů ze 7 zemí. Po asi pětihodinové návštěvě výstavy a dokončení hovorů z předešlého dne, jsme vyrazili plni dojmů zpět domů.

Co říci závěrem?

Není asi většího potěšení pro chovatele agapornisů než návštěva této jedinečné akce. Na jednom místě, které se mu jinde nenaskytne, je možno zhlédnou to nejlepší, co může chov agapornisů nabídnout. Kde jinde můžete tzv. dostat do oka rozdíly ve zbarvení jednotlivých barev a mutací, rozdílů ve velikosti nebo kvalitě kresby nebo si porovnat, co mám doma a čeho je možno dosáhnout v kvalitě chovu …

 

Fotogalerie z výstavy:

Video z výstavy: