Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

O klubu

Představení Českého klubu chovatelů agapornisů, základní informace a cíle.

Mapa členů

Potřebujete poradit s chovem agapornisů? Sháníte chovatele z Vašeho okolí?

Členství

Chováte agapornise? Uvažujete o vstupu do klubu? Základní informace zde.

KPEP

Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Hlavní partner klubu.

Napsal CZAC

367. Nový zájemce o členství

V Seznamu členů byl zveřejněn profil pana Martina Regáska (AC 079), jež podal přihlášku do klubu a zařadil se tak mezi zájemce o členství. Po splnění zbývajících podmínek pro vstup do klubu a schválení Výroční členskou schůzí dojde k přeřazení chovatele mezi členy klubu.

Napsal CZAC

366. Nový zájemce o členství

Klub se postupně rozrůstá, nyní v Kraji Vysočina, odkud podal přihlášku pan Antonín Pařízek (AC 078), který byl tak zařazen do zájemců o členství a jeho profil naleznete v Seznamu členů. Po splnění zbývajících podmínek ke vstupu do klubu dojde k přeřazení mezi členy.

Napsal CZAC

365. Vyjádření klubu k návrhu Evropské komise

Evropská komise předložila k připomínkování návrh zaobírající se omezením převozu zvířat a registrací chovatelů. Do půlnoci 20. 5. 2022 mohl kdokoliv uvedený návrh připomínkovat. Náš klub odeslal v termínu své vyjádření: "Český klub chovatelů agapornisů, z.s., sdružuje na 40 členů z České republiky a Slovenska. Spolupracujeme s desítkami chovatelů v regionu, zemí V4, i Evropě. Papoušci rodu Agapornis patří mezi běžně chované druhy a setkávají se s nimi desítky tisíc lidí, kteří je mají v domácnostech. Chovatelství posiluje vztah ke zvířatům a tím i k přírodě a životnímu prostředí. Výstavy jsou pak prostorem pro setkávání těchto lidí, kde si předávají své zkušenosti a snaží se prezentovat své chovy. Současně jsou pak zvířata prezentována široké veřejnosti, která opět navazuje k nim pozitivní vazby a vztah. V našem klubu nejsou žádné nemocné chovy, naopak všichni se snaží o co nejlepší podmínky a welfare zvířat. Evropská komise by měla řešit podmínky chovu v průmyslových chovech, přepravu hospodářských zvířat na lodích apod. Hobby chovatelé dělají pro své svěřence vše co mohou, nemají je na rozdíl od korporací pro byznys a zisk. Riziko veterinárních problémů v malochovech je minimální. Registrace chovatelů a jejich evidence je neodpovídající byrokratická zátěž, zásah do soukromí osob a svobody. Zcela bezdůvodně, navíc s obrovskými náklady. Hrozí tak ukončení chovů řady občanů a tím započne postupná ztráta vztahu k přírodě. Chovatelství je v Evropě zakotveno několik tisíc let a patří mezi základní národní tradice a kulturní dědictví. Jeho omezování je útokem na identitu národů. Nesouhlasíme s předloženým návrhem. Petr Vopálka, předseda Českého klubu chovatelů agapornisů"

Napsal CZAC

364. Zápis z Výroční členské schůze a Zpráva o činnosti klubu za rok 2021

V členské části webu (po přihlášení) je k dispozici ověřený Zápis z Výroční členské schůze klubu, která se konala v penzionu Colatransport v Brně ve dnech 25. - 26. 3. 2022. Dále byla vložena Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2021.

Napsal CZAC

363. Partner klubu - laboratoř Sevaron

Mezi partnery Českého klubu chovatelů agapornisů se zařadila laboratoř SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o., se kterou náš klub podepsal dohodu o spolupráci dne 20. 1. 2022. Členi klubu mohou využívat služeb laboratoře v podobě určení pohlaví agapornisů pomocí DNA testu za zvýhodněnou cenu 109 Kč/vzorek. Současně jsme se domlouvali i na odborné spolupráci v podobě přednášek, kdy první přednáška pro členy klubu proběhla v rámci Výroční členské schůze na konci března 2022. Těšíme se na spolupráci.